bbbb    b                  b                                                                            
                                             b    bbbbbbbb   bbbbbbb    b                                                                             
                                              bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb             b                                                                
                                            bbbbbb   bbb      bbbbb   bb                                                                             bbaşkent
                                           bbbbbb    bb  b    bbbb      b                   b          b                                              
                                          b    bb     bbb b  bbbb    bbb              b                                                               
                                           bbbbb    bbbbb bbbbbbb     bbb                   b              b                                          
                                            bbbb  bbbb  b   bbbb      bbbbb                                                                           
                                             bbbbbbbbb     bbbbb    bbb    b                                   bbaşkent   bbaşkent                                  
                                              bbb    b     bbb  bbbbbbbbb                   b                 bbaşkent                bbaşkent    bbaşkent                 
                                           b    bb          b   bbbbbbb                                      bbbaşkentbbaşkentbbaşkent                                     
                                            b                  bbbbb                        b    b           bbbbaşkentbbaşkentbbaşkent  bbaşkent                                 
               bbb                                            bbbb   bb                                      bbbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent             bbaşkent                    
                b                                           b    b    b                       b       b     bbbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent                bbaşkent bbaşkent               
              bb bbbbb                                 b         b bbb               b            bbaşkentbbaşkentbb    bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent                                  
              bb     b                                b        bbbbb                              bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbbaşkent  bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent bbaşkent     bbaşkent                            
               b                                               bb  bbb                    b        bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent      bbaşkentbbaşkent bbaşkentbbaşkent         bbaşkent                          
              b b                                     b       b                                    bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent  bbaşkent             bbaşkent                    bbaşkent       
                 b                                          b  b                    b             b    bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent     bbaşkent   bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbb        
                                                   b            b                                       bbaşkent   bbaşkentbbaşkent bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent bbaşkent             bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent      
           b           b                                                                   b               bbaşkent   bbaşkentbbaşkent                   bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent       
       b   b        bbb                                                           b       b   b             bbaşkentbbaşkentb b                   bbaşkent   bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent     
      bbbb             bb                             b                    bb     bb    bbb                      b             bbaşkent   bbaşkent    bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent   bbaşkent  
   b b   b            bbbbb                                 b          b   bbb    bbb bbbbb         b       bbaşkent     bbb               bbaşkentbbaşkentbbaşkent        bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent   
   bbbbb             bbbbbb                           b    b          bbbbbb    bbbbbbb b  b                                          bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent   bbaşkent    
     bb   bb           bbbbb                 b     b   bbbbbb     b   bbb       bbbbbb   b      b        bbaşkent            bbaşkent            bbaşkent      bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent  bbaşkent   
    b                 b   b                 b     bbbbbbbbbbb     bbbbb         bbbbb    b           bb                    bbaşkent        bbaşkent    b    bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent   
   bbb            bbbb     b   b            bb   bbb  b   bb   b         b       bbb     bb          b bb    b              bbaşkentbbaşkent  bbaşkentbbaşkent  bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent    bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent 
  b  b           bbbbbbb bb                bbb  b    b     b         bbbb          b     bbbb   bb   bbbbb                  bbaşkent bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent bbaşkentbbaşkent bbaşkentbbaşkentbbaşkent   bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent 
                   b    b   b                b    bbbbbbbbbb         b bb      b        bb bbbb bbb  bbbb           b     bbaşkentbbaşkent   bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent         b   bbaşkent   bbaşkent
                        b               b     b  bbbbbbbbbbbbb           b          b   bbbbbb   bbbbbbbb bb  b     b    bbaşkentbbaşkent   bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent         bbaşkent        
                 b                 b    bbbbbbb  bbbbbbbbbbbb   b        b        b    bbbbbbbbbbbb  b b   b    bbbbbbbbbbaşkentbbaşkentbbaşkent   bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent         
                 b                  b   bbbbbb   bbbbbbbbb   b         bbb        bbb b bbbb b   b    bb    b   bbbbbbbbbbaşkentbbaşkentbbaşkent  bbaşkent bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent        
                                 bb        bbbb   b   bbbbbb  b   b    bbbb      b   bbbbbbb    b      b         bbbbbb     bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent        
                                bbb   bb    bbb      bbb     bb       bbbbbbb  bb          b   bbbbbbbbb               b     bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent      
                              bbbb   bbbbbbb        b   b    bbbb       b  bbbbbb       bbb    bbbbbbbbbbbb  bb b     b        bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent      
                         bbb  bbbb    b   bb    bbb  bbb     bbbbb bbbbb  bbbbbbbb  b    bbb   bbbbbbbbbbb   bbbbbbbbbb        bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentb    
                         bb  bbbbbb  b bbbbbb  bbbbbb      b  bb  b  bbb  bbbbbbbb   bbbbbbb     bbbb bbbbb  bbbbbbbbbbbb       bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent        
                 b      bbbb  bbb  bbbb   bb   bbbbb       b     bb     bb    bbbb   bbbbbbbbb   b     bbbb  bbbbbbbbbbb       bbaşkent    bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent         
                    bbb b   b     bbbb   bbbb   bbbbbbb   b     bbbbbb   b    b     bbbbbbbbbbb  b     bbbb  b bbbbbbbbb     bbaşkentbbaşkent       bbaşkent     b         
                       b bbbbbb   bbbb   bbbbbbbb  bbbbbbb bb  bbbbbbb   bb   b      b     bbbbbb       b    bbbbbb   bb                bb bbbaşkent         
                        b   b  bb bbbbb  b   bbb  bbbbbbbb bbbbbbbbbbb   bbbbb               bbbbbb  b  b    b  b    bbb              bbbbbbbbaşkentbbaşkentbbaşkent       
                              bbbbbbbb    bbbbbb  bbbbbbbb bbbbbbbbbb bbbbbbbb            b  bb    b    b   b        bb               bbbbbbbbbbaşkentbbaşkent      
                             b    bbbb    bbbbbbb  bbbbbbb  bbbbbbbbb  bbbbbbb      b   bb       b b  bb             bb              bbbbbbbbbbbaşkentbbaşkent      
                              b       b   bbbbbbbb  bbbbb        bbbbbb   bbbb    bbb  bb    bbbbbbbbb               bb          b   bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbbbbbaşkent        
                               b   bbbb  b   bbb    b   bb       b   b bbbbbbbb  bbbbbbb       bbbbbb b             bb          bb    bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbbaşkentbbaşkentb       
                               bbbbbbbbbb bbbbb b  b    b bb            bbbbbbbb  bbbbbbb  b    bb    bbb            b         bbbb    bbaşkentbbaşkentbbbbbbb      
                           b    bbbbbbbbb bbbb  bbbbbbb b               bbbbbbbbbb    bbbb b     b    bb             b          b       b   bbbbbb    
                          bb    bbbbbbbb       bbb   bbb  b             bb bbbbbb  bbbbbbbb   b  b    b                           b   bb    bbbbbbbb  
                         bbbb  b   bbbb       bbb      bb  bb           b  bbbbbb   bbbbbb bbbbb  bbbbb                              bbaşkentbbbbb  b    bbb 
                         bbbbbbb          b             bb   b         b    b   bb    bbb  bbb  bbbbbbb                              b   bbbb  bbbbbb 
       b                 bbbbbb bbbb                    b  bbbb            b    bbbb    b  bbbbb    b                                    bbbbaşkentbbbbaşkent   bbbb
     bbbb           b   bbbbbbb bbbb                     b  bbbb            bb      bbb    bbbbbb                                         bbaşkentbbbbaşkent  bbbbbb
      b  bbbbb   bbb    bbbbbbb bbbb                      b bbbbb             bbbbbb   bbb  bbbb   b                                      b   bbaşkent  bbbbb
        bbbbb   bbbbbbb   bbbbb bbbb                         b   b             b    bbbb     b   bb                                           bbaşkentbbaşkent  bbb 
       bbbbb   b    bbb  b    b bbb                          b  bb                       bbbb     bb                                        b      bbb
       bbbbbb   bbbbbb  bb     bb                                 bb                    bbbbbbbbb               b    bbbb b                bbbbb  b   
      b  bbbbb    bbb  bbbbbb                                     b    b        bbbbb     bb    bbbb   b           bbbbb   b             bbbbbbb  bb  
       bbbbbb     b   bbbbbb                                         bb bb      bbbb bb  b                 b   b  bbb  b        b     b  bbbb  b   b  
      b    bbbb   b  bbbb                                             b         bbbb bb                           b       bbbbbb     b  bb    bbbbbbb 
       bbbbbbbbb   b                                                             bbb bb           bbb   bbb  bbb  b   bbbbbbbbbbbbbbbbb b    bbbbbbb  
       bbbbb       bbbb   b                                                        b  b             bb   bbbb    b           b  bbbbbb    bbbbbbbbbb  
       bbb   bbb  bbbbbbb                                              b           b               b  bbbbbb bbbbb   bbbbbbbb   bbbb  bbbb   bbbbbbb  
    b    b    bb bbbbbbbb                                                           b                bbbbbbb   bb  b  bbbbbbbb     b   bbbbb  bbbbbbb 
          bbbbb bbbbbbbbb                                                                 b        b  bbbbbbbb  b bbb  bbbbbbbbbbbb  bbbbbbbb b      b
            bbbb   bb   b                                     b    b                 b                bbbbbbbb   b   b  bbbbbbbbbbbb  bbbbbbbbbbbb   b
            b     b                                            b                                    b   b   b  bb  bbbb bbbbbbbbbbbbb  bbbbbbbbbbbbbbb
                  b                                              bb                   b              bbb    b   bbbb bbbb     b    bb  b   bbbbbbbbbb 
                                                      b            b                                     bbb    b     b               b     bbbbbbbbb 
             b                      b           b                                                        bbb     bbbb       bb   bbbbb  bbb  b   bbbb 
                                                     b                                                                     bb bbbbbbbb bbbbbbb   bbbbb
             b               b              b         b                                                                    bb  bbbbbbb bbbbbbbb   bbbb
                               b                 b                                                                         bbb   bbb  b   bbbbbbbb   b
                                                                                                                           bb  bbb      bbbbbbbbb bbbb
                       b                           b   b                                                                    bb           bbbbbbbb bbbb
                                                                                                                           b  b            bbbbbb bbbb
          b    b                   b                                                                                       b                  bbb bbb 
        b                  b                  b        b                                                                    b                    b    
                                                                                                                           bbaşkent                          
         b                                                    b                                                         b   bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbbbbbbbbbbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentb     
    b                                b                             b                    b                                bbaşkentbbbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbbbbbbbbbbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkent bb  b
                b                         b                                      b    bb   b                              bbbbbbbaşkentbbaşkentbbbbbbbbbbbbaşkentbbaşkentbbaşkent   bbbbb
       b              b                                          b                bbbbbbb                               bb    bbbbbbbbbbbbbbbaşkentbbaşkentbbaşkent    bbbb
                                                                  b               bbbbbbbbbbb      b       b              bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbbbbbbbbb        bbbbb
         b                                                              b        b    bbbbbbbbbb                           bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbaşkentbbbbbbbbbb     bbbbbbbb
                                                                                  bbbbbb  bbbbbbbbbbbbbbbbbb               bbaşkentbbaşkentbbaşkentbbbbbbbbb      bbbbbbbbb
                                                     b                                      bbbbbbbbbbbbbbb   b           b   bbbbbb  b      bbbbbbbbb
  b                                                                                             bbbbbbbbbbbbbb                 bbbb           bbbbbbbb
                                                                                                     bbbbb   b                                   bbbbb
 b                                                                                                    bbbb    b                                      b
                                                                                                                                                     b
                                                                                                                            b