osmanlımacaristanosmanlımacaristan    ermenistan                  bizans                                                                            
                                             osmanlı    osmanlımacaristanosmanlıosmanlıermenistanermenistanermenistanermenistan   ermenistanermenistanermenistanermenistanermenistanermenistanermenistan    bizans                                                                             
                                              osmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlımacaristanosmanlımacaristanosmanlıermenistanermenistanermenistanermenistanermenistanermenistanermenistanermenistanermenistanermenistanermenistantyvaermenistanlüxemburgbizanslüxemburg             rusya                                                                
                                            osmanlıtambovskayaosmanlımacaristanosmanlıosmanlı   osmanlıosmanlıosmanlı      ermenistanermenistanermenistanermenistanermenistan   bizansbizans                                                                             rusya
                                           bizansosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlı    osmanlıosmanlı  osmanlı    ermenistanermenistanermenistanermenistan      bizans                   rusya          rusya                                              
                                          macaristan    osmanlıosmanlı     osmanlıosmanlıosmanlı ermenistan  ermenistanermenistanermenistanermenistan    bizansbizansbizans              rusya                                                               
                                           kazakistanjaponyamacaristanavusturyamacaristan    osmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlı ermenistanermenistanermenistanermenistanermenistanermenistanermenistan     bizansbizansbizans                   rusya              rusya                                          
                                            osmanlıosmanlıavusturyamacaristan  osmanlıosmanlıosmanlıosmanlı  osmanlı   ermenistanermenistanermenistanermenistan      bizansbizansbizansbizansbizans                                                                           
                                             japonyaosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlı     tyvaermenistantyvatyvabizans    bizansbizansbizans    bizans                                   rusya   rusya                                  
                                              macaristanmacaristandanimarka    macaristan     tyvatyvatyva  bizansbizansbizansbizansbizansbizansbizansbizansbizans                   osmanlı                 lüxemburg                rusya    rusya                 
                                           osmanlı    lüxemburgmeta          tyva   bizansbizansbizansbizansbizansbizansbizans                                      alaskaalaskaalaskaalaska                                     
                                            osmanlı                  bizansbizansbizansbizansbizans                        osmanlı    osmanlı           alaskaalaskaalaskaalaskaalaska  rusya                                 
               irlandairlandairlanda                                            amerikabizansbizansbizans   bizansbizans                                      alaskaalaskaalaskaalaskaalaskaalaskaalaska             rusya                    
                irlanda                                           osmanlı    bizans    bizans                       osmanlı       osmanlı     alaskaalaskaalaskaalaskaalaskaalaskaalaskaalaska                rusya rusya               
              bizansbizans bizansbizanstürkiyetürkiyetürkiye                                 bizans         bizans bizansbizansbizans               rusya            rusyarusyarusyarusya    alaskaalaskaalaskaalaskaalaskaalaskaalaskaalaskaalaskaalaska                                  
              bizansbizans     irlanda                                portekiz        bizansbizansbizansbizansbizans                              rusyarusyarusyarusyarusya  alaskaalaskaalaskaalaskaalaskaalaskaalaskaalaskaalaska alaska     rusya                            
               bizans                                               bizansbizans  bizansbizansbizans                    osmanlı        rusyarusyabatı romabatı roma      alaskaalaska alaskaalaska         rusya                          
              bizans irlanda                                     bizans       osmanlı                                    rusyarusyabatı romabatı romabatı romabatı roma  osmanlı             rusya                    rusya       
                 irlanda                                          osmanlı  krabi                    rusya             rusya    batı romabatı romarusyarusya rusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusya rusyarusyarusyarusya     rusya   rusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyaperlis        
                                                   osmanlı            bizans                                       batı roma   rusyarusya rusyarusyarusyarusyarusya rusya             rusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyabatı romabatı romarusya      
           irlanda           irlanda                                                                   rusya               rusya   rusyarusya                   rusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyabatı romabatı romabatı romabatı roma       
       irlanda   irlanda        bizansbizansingiltere                                                           rusya       rusya   osmanlı             rusyarusyarusya rusya                   rusya   rusyarusyabatı romabatı romabatı romabatı romabatı romabatı romabatı roma     
      irlandairlandairlandairlanda             irlandairlanda                             osmanlı                    rusyarusya     rusyarusya    rusyarusyarusya                      rusya             rusya   çin    rusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyabatı roma   rusya  
   bizans irlanda   irlanda            irlandairlandairlandaingiltereingiltere                                 krabi          rusya   altaymısırosmanlı    rusyarusyarusya rusyarusyarusyarusyarusya         rusya       rusya     rusyarusyarusya               rusyarusyarusya        batı romabatı romabatı romabatı roma   
   irlandairlandairlandairlandairlanda             irlandaingiltereirlandairlandairlandairlanda                           bizans    osmanlı          rusyarusyarusyarusyarusyarusya    rusyarusyarusyarusyarusyarusyarusya rusya  osmanlı                                          rusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusya   batı roma    
     irlandairlanda   irlandairlanda           ingiltereirlandairlandairlandairlanda                 slovakya     bizans   osmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıırak     rusya   rusyarusyarusya       rusyarusyarusyarusyarusyarusya   osmanlı      rusya        rusya            avusturya            ialomita      rusyarusyarusyarusyarusyarusya  rusya   
    irlanda                 irlanda   irlanda                 slovakya     osmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlı     galatasarayrusyarusyarusyarusya         rusyarusyarusyarusyarusya    rusya           rusyarusya                    suriye        ialomita    rusya    rusyarusyarusyarusyarusya   
   irlandairlandairlanda            bizanstürkiyebizansbizans     irlanda   jinotega            slovakyaslovakya   bizansbizansosmanlı  slovakya   osmanlıosmanlı   osmanlı         osmanlı       rusyarusyarusya     rusyarusya          rusya rusyarusya    rusya              suriyesuriye  osmanlıosmanlı  ialomitaialomitaialomitaialomitaialomita    rusyabrezilyarusyarusyarusyaizlandaizlandaizlanda 
  bizans  irlanda           britanyabizansbizansiskoçyatürkiyetürkiyetürkiye irlandairlanda                bizansslovakyaslovakya  bizans    slovakya     osmanlı         bizansbizansbizansosmanlı          osmanlı     rusyarusyarusyarusya   rusyarusya   rusyarusyarusyarusyarusya                  suriye suriyesuriyesuriyeosmanlıosmanlı ialomitaialomita ialomitaialomitaialomita   rusyarusyarusyarusyarusyaizlandaizlandaizlanda 
                   bizans    irlanda   irlanda                slovakya    slovakyaslovakyaslovakyabizansbizansslovakyaslovakyaslovakyaslovakyaslovakya         bizans bizansosmanlı      osmanlı        rusyarusya rusyarusyarusyarusya rusyarusyarusya  rusyarusyarusyarusya           rusya     suriyesuriye   suriyesuriyesuriyeosmanlırusya         rusya   rusya   rusya
                        irlanda               osmanlı     slovakya  slovakyaslovakyaslovakyaslovakyaslovakyabizansslovakyaslovakyaslovakyaslovakyaslovakyaslovakyabizans           osmanlı          rusya   rusyarusyaaimeliikrusyarusyarusya   rusyarusyarusyaosmanlırusyarusyarusyarusya rusyafenerbahçe  rusya     suriye    suriyesuriye   suriyesuriyesuriyesuriyesuriyeosmanlı         rusya        
                 irlanda                 irlanda    osmanlıbritanyakyivosmanlıosmanlıosmanlıbizans  slovakyaslovakyaslovakyaslovakyabizansslovakyaslovakyaslovakyaslovakyaslovakyaslovakyaslovakya   bizans        osmanlı        rusya    rusyarusyakıbrıskıbrısrusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusya  rusya rusya   rusya    suriyerusyasuriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriye   suriyesuriyesuriyerusyasuriyeosmanlıosmanlıbolivarosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlı         
                 irlanda                  irlanda   osmanlıosmanlıosmanlıarnavutlukirlandairlanda   slovakyaslovakyaslovakyaslovakyaslovakyaslovakyaslovakyaslovakyaslovakya   bizans         bizansbizansosmanlı        rusyarusyarusya rusya rusyarusyarusyakıbrıs rusya   rusya    rusyarusya    rusya   suriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriye  suriye suriyesuriyesuriyesuriyeosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlırusyaosmanlıosmanlıosmanlı        
                                 bizansbizans        osmanlıirlandairlandairlanda   slovakya   slovakyaslovakyaslovakyaslovakyaslovakyaslovakya  batı roma   bizans    bizansosmanlıbizansbizans      rusya   rusyarusyarusyarusyarusyarusyakıbrıs    rusya      rusya         suriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriye     suriyesuriyerusyasuriyesuriyesuriyesuriyeosmanlıosmanlıkuveytosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlı        
                                bizansbizansbizans   batı romabatı roma    irlandairlandairlanda      slovakyaslovakyaslovakya     batı romabatı roma       arabistanarabistanarabistanbizansbizansbizansbizans  bizansbizans          rusya   rusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusya               suriye     suriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriyeosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlı      
                              bizansbizansbizansbizans   osmanlıbatı romabatı romabatı romabatı romabatı romabatı roma        slovakya   bizans    bizansbizansbatı romabatı roma       arabistan  bizansbizansbizansbizansbizansbizans       rusyarusyarusya    rusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusya  suriyesuriye rusya     suriye        suriyesuriyesuriyerusyaosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıcarchiosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlı      
                         fransaosmanlıosmanlı  bizansbizansbizansbizans    osmanlı   batı romabatı roma    slovakyaslovakyaslovakya  slovakyaslovakyaslovakya     bizansbizansbizansbatı romabatı roma batı romabatı romabatı romabatı romabatı roma  bizansbizansbizansbizansbizansbizansbizansbizans  rusya    rusyarusyarusya   rusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusya   suriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriye        suriyesuriyesuriyesuriyeosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıcarchiosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlırusya    
                         fransafransa  bizansbizansbizansbizansbizansosmanlı  bizans batı romabatı romabatı romabatı romabatı romairlanda  slovakyaslovakyaslovakyaslovakyaslovakyaslovakya      bizans  bizansbizans  batı roma  batı romabatı romabatı roma  bizansbizansbizansbizansbizansbizansbizansbizans   centralcentralcentralcentralrusyarusyarusya     rusyarusyarusyarusya rusyarusyarusyarusyarusya  suriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriye       suriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriyecarchirusyarusyarusyarusyaosmanlı        
                 bizans      fransabizansavusturyabizans  bizansbizansbizans  osmanlıbizansbizansitalya   batı romabatı roma   bizansbizansbizansbizansslovakya       bizans     batı romabatı roma     osmanlıosmanlı    bizansbizansbizansbizans   centralrusyarusyacentralcentralcentralrusyarusyarusya   rusya     rusyarusyarusyarusya  suriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriye       suriye    rusyarusyarusyaosmanlısuriyesuriyesuriyesuriyesuriye         
                    bizansbizansbizans bizans   bizans     bizansbizansbizansbizans   batı romabatı romabatı romabatı roma   bizansbizansbizansbizansslovakyaslovakyaslovakya   bizans     batı romabatı romabizansbizansbizansbizans   osmanlı    osmanlı     rusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusya  rusya     rusyarusyarusyarusya  suriye rusyarusyasuriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriye     rusyarusya       osmanlı     suriye         
                       bizans bizansbizansbizansbizansfransaosmanlı   bizansbizansukraynabizans   batı romabatı romahoniarabatı romabatı romabatı romabatı romairlanda  bizansbizansbizansbizansslovakyabizansözbekistan batı romabatı roma  batı romabatı romabatı romabizansbizansbizansbizans   bizansbizans   osmanlı      osmanlı     rusyarusyadoğu türkistanrusyarusyarusya       rusya    suriyesuriyesuriyesuriyesuriyesuriye   suriyesuriye                rusyarusya rusyarusya         
                        bizans   bizans  bizansbizans bizansbizansbizansbizansbizans  bizans   batı romabatı romabatı roma  bizansmontevideobizansslovakyaslovakyabizansslovakyaslovakya batı romabatı romabatı romabatı romabatı romabatı romabatı romabizansbizansbizansosmanlı   bizansbizansbizansbizansbizans               narathiwatnarathiwatnarathiwatnarathiwatnarathiwatrusya  rusya  rusya    suriye  rusya    suriyesuriyesuriye              rusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyacalifornia       
                              osmanlıbizansbizansbizansalobizansbizansbizans    bizansbizansbizansbizansbatı romabatı roma  bizansbizansbizansslovakyaslovakyaslovakyaslovakyaslovakya batı romabatı romabatı romabatı romabatı romabatı romabatı romabizansbizansbizans bizansbizansbizansbizansbizansbizansbizansbizans            osmanlı  narathiwatnarathiwat    rusya    rusya   rusya        suriyesuriye               rusyarusyarusyamemlükrusyarusyarusyarusyarusyacalifornia      
                             osmanlı    avusturya-macaristanbizansbizansbizans    bizansbizansbizansbizansbatı romabatı romabatı roma  bizansbizansbizansbizansbizansslovakyaslovakya  batı romabatı romabatı romabatı romabatı romabatı romaroma cermenbizansbizans  bizansroma cermenbizansbizansbizansbizansbizans      rusya   rusyarusya       rusya rusya  rusyarusya             suriyesuriye              rusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusya      
                              astrakhanskaya       bizans   batı romabatı romabatı romabizansbatı romabatı romabatı romabatı roma  bizansbizansbizansbizansslovakya        bizansroma cermenroma cermenroma cermenroma cermenosmanlı   bizansbizansbizansbizans    rusyarusyarusya  rusyarusya    rusyaosmanlırusyarusyarusyarusyarusyarusyaosmanlı               suriyesuriye          rusya   rusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusya        
                               kuveyt   bizansbizansbizansbizans  bizans   batı romabatı romabatı roma    irlanda   slovakyaosmanlı       osmanlı   roma cermen osmanlıbizansbizansbizansbizansbizansbizansbizans  rusyarusyarusyarusyarusyarusyarusya       osmanlırusyarusyaosmanlıosmanlıosmanlı osmanlı             suriyesuriye          rusyarusya    rusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusya       
                               bizansbizansbizansbizansbizansbizansbizansbizansbizansbizans lüxemburgbizansbizansbatı romabatı roma bizans  azerbaycan    slovakya bizansbizans            bizansbizansbizansbizansbizansbizansosmanlıbizans  rusyarusyarusyarusyarusyarusyarusya  rusya    rusyarusya    rusyarusyarusya            suriye         rusyarusyarusyaosmanlı    rusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusya      
                           bizans    bizansbizansbizansbizansbizansbizansbizansbizansbizans bizansbizansbizansbatı roma  azerbaycanazerbaycanazerbaycanazerbaycanazerbaycanazerbaycanazerbaycan osmanlı               bizansbizansbizansbizansbizansbizansbizansbizansbizansosmanlı    rusyarusyarusyarusya rusya     osmanlı    rusyarusya             rusya          rusya       rusya   rusyarusyarusyarusyarusyarusya    
                          bizansbizans    bizansbizansbizansbizansbizansbizansbizansbizans       azerbaycanazerbaycanazerbaycan   azerbaycanazerbaycanazerbaycan  osmanlı             osmanlıbizans bizansbizansbizansbizansbizansbizans  rusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyaosmanlı   rusya  osmanlı    rusya                           osmanlı   rusyarusya    rusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusya  
                         bizansbizansbizansbizans  bizans   bizansbizansbizansbizans       azerbaycanazerbaycanazerbaycan      azerbaycanazerbaycan  batı romabatı roma           osmanlı  bizansperakbizansbizansbizansbizans   rusyarusyarusyarusyarusyarusya rusyarusyarusyarusyarusya  rusyarusyarusyarusyarusya                              rusyarusyarusyarusyarusyarusya  rusya    rusyarusyarusya 
                         bizansbizansbizansbizansbizansbizansbizans          italya             azerbaycanosmanlı   batı roma         osmanlı    rusya   bosnabizans    rusyarusyarusya  rusyarusyarusya  osmanlırusyarusyarusyarusyatürkiyerusya                              osmanlı   rusyarusyarusyarusya  rusyarusyarusyarusyarusyarusya 
       filistin                 bizansbizansbizansbizansbizansbizans estonyaestonyaestonyaestonya                    azerbaycan  batı romabatı romabatı romabatı roma            rusya    bizansbizansbizansbizans    rusya  rusyarusyarusyarusyarusya    hamrun                                    rusyarusyarusyarusyarusyarusya   rusyarusyarusyarusya
     bizansbizansbizansosmanlı           bizans   bizansbizansbizansbizansbizansbizansbizans estonyabizansbizansestonya                     azerbaycan  batı romabizansbizansbizans            rusyarusya      bizansbizansbizans    rusyarusyarusyarusyarusyarusya                                         rusyarusyarusyarusya  rusyarusyarusyarusyarusyarusya
      bizans  bizansbizansbizansbizansbizans   bizanslüxemburgosmanlı    bizansbizansbizansbizansbizansbizansbizans estonyabizansbizansbizans                      azerbaycan osmanlıosmanlıbizansbizansbizans             rusyarusyarusyarusyarusyarusya   osmanlıosmanlıosmanlı  rusyarusyarusyarusya   osmanlı                                      osmanlı   rusya  rusyarusyarusyarusyarusya
        bizansbizansbizansbizansbizans   bizansbizansbizansjaponyaosmanlıosmanlıosmanlı   bizansbizansbizansbizansbizans bizansbizansbizansbizans                         osmanlı   lazio             rusya    osmanlıosmanlıosmanlıosmanlı     hamrun   rusyarusya                                           rusyarusya  rusyarusyarusya 
       bizansbizansbizansbizansbizans   bizans    osmanlıbizansmeta  bizans    bizans bizansbizansbizans                          osmanlı  bizanslazio                       rusyarusyarusyarusya     rusyarusya                                        türkmenistan      rusyahırvatistanrusya
       bizansbizansbizansmetabizansbizans   osmanlıbizansbizansbizansbizansbizans  bizansprincipe     bizansbizans                                 bizansbizans                    rusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusya               rusya    yunanistanyunanistanyunanistanyunanistan selçuklular                osmanlıosmanlıtürkmenistanrusyarusya  rusya   
      osmanlı  bizansbizansbizansbizansbizans    bizansbizansbizans  bizansbizansbizansbizansbizansbizans                                     batı roma    avusturya        rusyarusyarusyarusyarusya     rusyarusya    rusyarusyarusyarusya   osmanlı           yunanistanyunanistanyunanistanyunanistanyunanistan   osmanlı             osmanlıosmanlıtürkmenistantürkmenistantürkmenistanrusyarusya  almanyaalmanya  
       osmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlı     bizans   bizansbizansbizansbizansbizansbizans                                         bizansbizans bizansavusturya      rusyarusyarusyarusya rusyarusya  rusya                 osmanlı   isveç  yunanistanyunanistanyunanistan  osmanlı        osmanlı     osmanlı  osmanlıtürkmenistantürkmenistantürkmenistan  rusya   almanya  
      osmanlı    osmanlıosmanlıosmanlıbizans   bizans  bizansbizansbizansbizans                                             bizans         rusyarusyarusyarusya rusyarusya                           yunanistan       almanyaalmanyaalmanyaalmanyaalmanyaalmanya     osmanlı  uveaosmanlı    almanyaalmanyaalmanyaalmanyaalmanyarusyarusya 
       osmanlıosmanlıtrabzonsporosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıbizansbizans   bizans                                                             rusyarusyarusya rusyarusya           osmanlıosmanlıosmanlı   islamabadterengganuterengganu  rusyaselangorrusya  isveç   almanyaalmanyaalmanyaalmanyaalmanyaalmanyaalmanyaalmanyaalmanyaosmanlıosmanlıosmanlırusyaalmanyaosmanlıosmanlıosmanlı osmanlı    almanyarusyarusyarusyarusyarusyarusya  
       osmanlıosmanlıosmanlıbizansbizans       concepcionbizansbizanslibya   bizans                                                        rusya  rusya             osmanlıosmanlı   terengganuosmanlıosmanlıosmanlı    monako           isveç  osmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlı    almanyaalmanyaalmanyaalmanyarusyarusyarusyarusyarusyarusya  
       osmanlıosmanlıosmanlı   bizansbizansbizans  concepcionconcepcionconcepcionbizanslibyalibyalibya                                              avusturya           rusya               rusya  osmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıakita osmanlıosmanlırusyaosmanlırusya   ajmanajmanajmanajmanajmanajmanajmanajman   almanyaalmanyacesarosmanlı  almanyaalmanyaalmanyaalmanya   rusyarusyarusyarusyarusyarusyarusya  
    osmanlı    osmanlı    bizansbizans bizansconcepcionconcepcionbizansbizansbizansbizanslibya                                                           rusya                osmanlıosmanlıosmanlırusyaosmanlıosmanlıosmanlı   osmanlırusya  ajman  ajmanajmanajmanajmanajmanajmanajmanajman     isveç   almanyaalmanyaalmanyaalmanyaalmanya  rusyarusyarusyarusyarusyarusyarusya 
          osmanlıosmanlıosmanlıosmanlıbizans bizansbizansbizansdagestandagestandagestandagestanbizanslibya                                                                 rusya        osmanlı  osmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlırusyaosmanlı  rusya ajmanajmanajman  ajmanajmanajmanajmanajmanajmanajmanajmanajmanajmanajmanajman  almanyaalmanyaalmanyaalmanyaalmanyaalmanyaalmanyaalmanya osmanlı      rusya
            bizansosmanlıosmanlıosmanlı   bizansdagestan   bizans                                     bizans    bizans                 rusya                osmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlı   britanya   ajman  ajmanajmanajmanajmanajmanajmanajmanajmanajmanajmanajmanajman  almanyaalmanyaalmanyaalmanyaalmanyaalmanyaalmanyaalmanyaosmanlıalmanyaalmanyaalmanya   rusya
            osmanlı     osmanlı                                            bizans                                    rusya   osmanlı   osmanlı  ajmanajman  ajmanajmanajmanajman ajmanajmanajmanajmanajmanajmanajmanajmanajmanajmanajmanajmanajman  almanyaalmanyaalmanyaalmanyaalmanyaalmanyaosmanlıalmanyaalmanyaalmanyaalmanyaalmanyaalmanyaalmanyaalmanya
                  osmanlı                                              bizansbizans                   rusya              rusyarusyarusya    osmanlı   ajmanajmanajmanosmanlı ajmanajmanajmanajman     isveç    ajmanajman  isveç   almanyaosmanlıalmanyaalmanyaalmanyaalmanyaalmanyaalmanyaalmanyaalmanya 
                                                      rusya            bizans                                     rusyarusyarusya    ajman     ajman               isveç     osmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıalmanyaalmanyaalmanyaalmanya 
             osmanlı                      rusya           rusya                                                        rusyarusyarusya     osmanlıbeyaz rusyajaponyagaller       bulgaristanisveç   isveçisveçisveçisveçisveç  osmanlıosmanlıosmanlı  isveç   osmanlıalmanyaalmanyaalmanya 
                                                     osmanlı                                                                     rusyarusya isveçisveçisveçisveçisveçisveçisveçisveç osmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıisveçisveç   almanyaosmanlıalmanyaalmanyaalmanya
             osmanlı               türkiye              osmanlı         osmanlı                                                                    rusyarusya  isveçisveçisveçisveçisveçisveçisveç osmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıisveçisveç   almanyaosmanlıosmanlıalmanya
                               osmanlı                 osmanlı                                                                         rusyarusyarusya   isveçisveçisveç  rusya   osmanlıosmanlıosmanlıisveçosmanlıosmanlırusyaisveç   osmanlı
                                                                                                                           rusyarusya  isveçisveçisveç      osmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıisveçosmanlıosmanlıosmanlı almanyaalmanyaosmanlıalmanya
                       rusya                           osmanlı   osmanlı                                                                    rusyarusya           osmanlıosmanlıosmanlıisveçosmanlıosmanlıosmanlıosmanlı almanyaalmanyaosmanlıosmanlı
                                                                                                                           rusya  rusya            osmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlı almanyaalmanyaosmanlıosmanlı
          rusya    rusya                   osmanlı                                                                                       rusya                  osmanlıosmanlıosmanlı almanyarusyarusya 
        rusya                  rusya                  osmanlı        osmanlı                                                                    rusya                    rusya    
                                                                                                                           osmanlı                          
         rusya                                                    osmanlı                                                         rusya   osmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlırusyaosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlırusyaosmanlırusya     
    rusya                                osmanlı                             osmanlı                    osmanlı                                israilosmanlıosmanlırusyarusyarusyarusyarusyaosmanlırusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyaosmanlırusya rusyarusya  rusya
                rusya                         osmanlı                                      osmanlı    osmanlıosmanlı   osmanlı                              osmanlırusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyaispanyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyaosmanlı   rusyarusyaosmanlırusyarusya
       rusya              rusya                                          rusya                osmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlırusyaosmanlı                               osmanlıosmanlı    rusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusya    walloniawalloniarusyarusya
                                                                  rusya               osmanlıosmanlıosmanlıosmanlırusyarusyarusyaosmanlıosmanlıosmanlıosmanlı      osmanlı       osmanlı              rusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusya        rusyarusyawalloniarusyarusya
         rusya                                                              osmanlı        osmanlı    osmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlı                           rusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusya     rusyarusyarusyarusyarusyawalloniarusyarusya
                                                                                  rusyarusyarusyarusyarusyarusya  rusyarusyarusyarusyarusyarusyaosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlı               rusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusyarusya      rusyarusyarusyarusyarusyarusyawalloniarusyarusya
                                                     rusya                                      osmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıisrailosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlı   osmanlı           rusya   rusyarusyarusyarusyarusyarusya  rusya      rusyarusyarusyarusyarusyarusyawalloniarusyarusya
  rusya                                                                                             osmanlıbüyük hunosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlırusyarusyarusya                 brezilyayemenyemenyemen           rusyarusyarusyarusyarusyawalloniawalloniawallonia
                                                                                                     osmanlıosmanlıosmanlıosmanlıosmanlı   osmanlı                                   rusyawalloniaosmanlımakedonyameta
 rusya                                                                                                    osmanlıosmanlıosmanlıosmanlı    rusya                                      wallonia
                                                                                                                                                     rusya
                                                                                                                            rusya