makedonyamakedonyamakedonyaislamabad    galler                  campania                                                                            
                                             makedonya    islamabaddoğu türkistandoğu türkistanislamabadislamabadislamabadislamabadislamabad   doğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistan    estonya                                                                             
                                              doğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistanukraynacaguasdoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistanyerlizeelandyerliyerlidoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistanisviçre             türkiye                                                                
                                            chechnyadoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistanyerliyerli   monakoromanyaislamabad      doğu türkistanyerliyerliyerlidoğu türkistan   doğu türkistandoğu türkistan                                                                             türkmenistan
                                           concepciondoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistanyerli    yerliyerli  meta    yerlidoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistan      estonya                   makedonya          türkiye                                              
                                          makedonya    yerliwyoming     yerliyerliyerli yerli  yerliyerliyerlidoğu türkistan    yerliyerliyerli              türkiye                                                               
                                           aloaloalocaliforniacalifornia    yerliyerliyerliyerliyerli yerlifilistinfilistinfilistinfilistinfilistinfilistin     yerliyerliyerli                   türkiye              türkiye                                          
                                            alokharkivshchynacaliforniacalifornia  aloaloaloalo  makedonya   filistinfilistinfilistinfilistin      yerliyerliyerliyerlimeta                                                                           
                                             californiaaloaloaloaloalohırvatistanhırvatistanalo     filistinfilistinfilistinfilistinmakedonya    yerliyerliyerli    meta                                   türkiye   namur                                  
                                              lodzkiealoalo    makedonya     filistinfilistinfilistin  filistinfilistinfilistinfilistinfilistinfilistinyerliyerliyerli                   türkiye                 türkiye                ingiltere    bosna                 
                                           makedonya    aloalo          filistin   filistinfilistinyerliyerliyerliyerliyerli                                      türkiyetürkiyetürkiyetürkiye                                     
                                            makedonya                  yerliyerliyerliyerliyerli                        türkiye    türkiye           türkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiye  türkiye                                 
               britanyabritanyabritanya                                            yerliyerliyerliyerli   yerliyerli                                      türkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiye             isveç                    
                britanya                                           makedonya    makedonya    yerli                       türkiye       türkiye     türkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiye                isveç isveç               
              britanyabritanya britanyabritanyabritanyabritanyabritanya                                 meta         yerli yerliyerliyerli               aragua            türkiyetürkiyetürkiyetürkiye    türkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiye                                  
              britanyabritanya     britanya                                meta        yerlisanmamakedonyamakedonyamakedonya                              centraltürkiyetürkiyetürkiyetürkiye  türkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiye türkiye     türkiye                            
               britanya                                               yerliyerli  yerliyerliaimeliik                    yerli        türkiyetürkiyetürkiyetürkiye      türkiyetürkiye türkiyetürkiye         türkiye                          
              britanya britanya                                     meta       makedonya                                    türkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiye  türkiye             isveç                    türkiye       
                 britanya                                          makedonya  makedonya                    isveç             türkiye    türkiyetürkiyetürkiyetürkiye türkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyeisveçtürkiye türkiyetürkiyetürkiyetürkiye     türkiye   türkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyeyerliyerliyerliyerliyerli        
                                                   makedonya            makedonya                                       türkiye   türkiyetürkiye türkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiye türkiye             türkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyeyerliyerliyerliyerliyerlitürkiyetürkiye      
           britanya           britanya                                                                   isveç               türkiye   türkiyetürkiye                   türkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiye       
       britanya   britanya        britanyabritanyabritanya                                                           yerli       yerli   türkiye             yerliyerliyerli türkiye                   türkiye   yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli     
      britanyabritanyabritanyabritanya             britanyabritanya                             makedonya                    yerliyerli     yerliyerli    yerliyerliyerli                      türkiye             isveç   türkiye    yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli   yerli  
   britanya britanya   britanya            britanyabritanyabritanyabritanyabritanya                                 türkiye          yerli   yerliyerliyerli    yerliyerliyerli yerliyerliyerliyerliyerli         türkiye       türkiye     türkiyetürkiyetürkiye               türkiyetürkiyetürkiye        yerliyerliyerliyerli   
   britanyabritanyabritanyabritanyabritanya             britanyabritanyabritanyabritanyabritanyabritanya                           makedonya    doğu türkistan          yerliyerliyerliyerliyerliyerli    yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli yerli  isveç                                          türkiyetürkiyetürkiyetürkiyeyerliyerliyerliyerli   yerli    
     britanyabritanya   britanyabritanya           britanyabritanyabritanyabritanyabritanya                 doğu türkistan     türkiye   doğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistan     isveç   yerliyerliyerli       yerliyerliyerliyerliyerliyerli   isveç      yerli        türkiye            türkiye            makedonya      türkiyeyerliyerliyerliyerliyerli  yerli   
    britanya                 britanya   britanya                 yerli     yerliyerliyerliyerlidoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistan     yerliyerliyerliyerliyerli         yerliyerliyerliyerliyerli    yerli           yerliyerli                    isveç        makedonya    türkiye    yerliyerliyerliyerliyerli   
   makedonyabritanyabritanya            britanyabritanyabritanyabritanya     britanya   britanya            yerliyerli   yerliyerliyerli  doğu türkistan   doğu türkistandoğu türkistan   türkiye         yerli       yerliyerliyerli     yerliyerli          yerli yerliyerli    yerli              yerliyerli  altayakershus  makedonyamakedonyamakedonyamakedonyatürkiye    yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli 
  britanya  britanya           britanyabritanyabritanyabritanyabritanyabritanyabritanya britanyabritanya                yerliyerlicaldas  yerli    brezilya     doğu türkistan         yerliyerliyerliyerli          isveç     yerliyerliyerliyerli   yerliyerli   yerliyerliyerliyerliyerli                  yerli makedonyakıbrısmakedonyabüyük hunmakedonya makedonyamakedonya makedonyamakedonyamakedonya   yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli 
                   britanya    britanya   britanya                yerli    yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli         yerli yerlimakedonya      yerli        yerliyerli yerliyerliyerliyerli yerliyerliyerli  yerliyerliyerliyerli           türkiye     yerliisveç   makedonyakıbrısmakedonyamakedonyamakedonya         türkiye   yerli   yerli
                        britanya               doğu türkistan     doğu türkistan  yerliyamagatayerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerlitürkiye           makedonya          isveç   yerliyerliyerliyerliyerliyerli   yemenyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli yerliyerli  yerli     türkiye    yerliyerli   kıbrıskıbrıskıbrıskıbrısmakedonyaaltay         yerli        
                 britanya                 tak    yerliamerikabelçikayerliyerliyerlidoğu türkistan  yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli   yerli        makedonya        isveç    yerliyerliyerliyerliyemenyemenyemenyemenyemenyemenchibayemen  yerli yerli   yerli    türkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyeyerliyerliyerliyerliyerli   makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya         
                 britanya                  britanya   yerliyerliyerliyerliyerliyerli   yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli   türkiye         makedonyamakedonyamakedonya        yerliyerliyerli yerli yerliyerliyerliyemen yemen   chiba    yerliyerli    isveç   türkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyeyerliyerliyerliyerliyerli  qormi makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyayerlimakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya        
                                 yerliyerli        yerliyerliyerliyerli   makedonya   yerliyerliyerliyerliyerliyerli  yerli   yerli    makedonyamakedonyamakedonyamakedonya      isveç   yerliyerliyerliyerliyerliyerliyemen    yemen      yerli         türkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyeyerli     qormiqormimakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya        
                                yerliyerliyerli   yerliyerli    makedonyaamazonasyerli      yerliyerliyerli     yerliyerli       makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya  makedonyamakedonya          yemen   yemenyemenyemenyemenyerliyerliyerliyerliyerli               isveç     makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyayerlimakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya      
                              yerliyerliyerliyerli   yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli        yerli   makedonya    yerliyerliyerliyerli       yerli  makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya       yemenyemenyemen    yemenyemenyemenyemenyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli  türkiyetürkiye türkiye     yerli        makedonyamakedonyamakedonyamakedonyaqormimakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya      
                         britanyabritanyabritanya  yerliyerliyerliyerli    osmanlı   yerliyerli    yerliyerliyerli  yerliyerliyerli     yerliyerliyerliyerliyerli yerliyerliyerliyerliyerli  makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya  isveç    yemenyemenyemen   yemenyemenyemenyemenyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli   türkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiye        makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyatürkiye    
                         britanyabritanya  yerliyerliyerliyerliyerlimakedonya  memlük yerliyerliyerliyerliyerlimakedonya  yerliyerliyerliyerliyerliyerli      yerli  yerliyerli  yerli  yerliyerliyerli  makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya   yerliyerliyerliyerliyemenyemenyemen     yemenyemenyerliyerli yerliyerliyerliyerliyerli  türkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyeyerliyerlitürkiyetürkiye       makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya        
                 macaristan      britanyabritanyabritanyabritanya  yerliyerliyerli  memlükmemlükmemlükosmanlı   yerliyerli   yerliyerliyerliyerliyerli       yerli     yerliyerli     türkiyemakedonya    makedonyamakedonyamakedonyamakedonya   yerliyerliyerliyerliyemenyemenyemenyemenyemen   yemen     yerliyerliyerliyerli  yerliyerliyerlitürkiyetürkiyeyerliyerliyerliyerliyerliyerli       makedonya    makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya         
                    ürdünürdünbritanya britanya   britanya     memlükmemlükmemlükmemlük   mısırmısırmısırmısır   yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli   türkiye     yerliyerliyerliyerliyerliyerli   makedonya    makedonya     yerliyerliyerliyerliyerliyemenyemenyemenyemenyemenyemen  yemen     yerliyerliyerliyerli  yerli yerlitürkiyetürkiyetürkiyeyerliyerliyerliyerliyerli     yerliyerli       isveç     makedonya         
                       britanya ürdünürdünbritanyabritanyabritanyamakedonya   memlükmemlükmemlükmemlük   mısırmısırmısırmısırmısırmısırmısırosmanlı  yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli yerliyerli  yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli   makedonyamakedonya   isveç      yerli     yemenyemenyemenyemenyemenyemen       türkiye    yerliyerlitürkiyetürkiyetürkiyetürkiye   yerliyerli                makedonyamakedonya makedonyamakedonya         
                        britanya   britanya  memlükmemlük memlükmemlükmemlükmemlükmemlük  osmanlı   cojedescojedesmısır  yerliyerliyerliyerligalatasarayyerliyerliyerli yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerlitürkiye   makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya               yerliyemenyemenyemenyerliyerli  türkiye  türkiye    yerli  türkiye    yerliyerliyerli              yerliyerlimakedonyamakedonyayerliyerlimakedonyamakedonyamakedonya       
                              memlükmemlükmemlükmemlükmemlükmemlükmemlükmemlük    yerliyerliyerlimısırmısırmısır  yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya            türkiye  yerliyerli    türkiye    türkiye   türkiye        yerliyerli               yerlizuliazuliazuliamakedonyamakedonyamakedonyayerliyerlimakedonya      
                             lazika    memlükmemlükmemlükmemlük    yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli  yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli  yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli  makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya      selçuklular   selçuklularselçuklular       yerli yerli  yerliyerli             yerliyerli              yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerlimakedonyamakedonyamakedonya      
                              yerli       osmanlı   yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli  yerlilübnanlübnanlübnanlübnan        yerliyerliyerliyerliyerlitürkiye   makedonyamakedonyamakedonyamakedonya    selçuklularselçuklularselçuklular  selçuklularselçuklular    yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli               yerlitürkiye          türkiye   yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli        
                               osmanlı   shimaneshimaneshimaneshimane  osmanlı   yerliyerliyerli    osmanlı   lübnantürkiye       türkiye   yerli makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya  selçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklular       yerliyerliyerliyerliyerliyerli türkiye             türkiyetürkiye          türkiyetürkiye    yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli       
                               shimaneshimaneshimaneshimaneshimaneshimaneshimaneshimaneshimaneshimane yerliyerliyerliyerliyerli osmanlı  yerli    lübnan yerliyerli            makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya  selçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklular  yerli    yerliyerli    türkiyetürkiyetürkiye            türkiye         türkiyetürkiyetürkiyeisveç    yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli      
                           japonya    shimaneshimaneshimaneshimaneshimaneshimaneshimaneshimaneshimane yerliyerliyerliyerli  yerliyerliyerliyerliyerliyerlilübnan türkiye               makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya    selçuklularselçuklularselçuklularselçuklular yerli     yerli    türkiyetürkiye             türkiye          türkiye       yerli   yerliyerliyerliyerliyerliyerli    
                          shimaneshimane    shimaneshimaneshimaneshimaneshimaneshimaneshimaneshimane       yerliyerliyerli   yerlilübnanlübnan  türkiye             makedonyamakedonya makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya  selçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklular   yerli  arkansas    türkiye                           isveç   yerliyerli    yerliyerliyerliyerliyerliyerliaradarad  
                         shimaneshimaneshimaneshimane  shimane   shimaneshimaneshimaneshimane       yerliyerliyerli      lübnantürkiye  türkiyetürkiye           makedonya  makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya   selçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklular selçuklularyerliyerliyerlitürkiye  türkiyetürkiyetürkiyetürkiyeoro                              yerliyerliyerliyerliyerliyerli  yerli    aradaradfriesland 
                         shimaneshimaneshimaneshimaneshimaneshimanebritanya          osmanlı             batı romatürkiye   fransa         türkiye    türkiye   makedonyamakedonya    selçuklularselçuklularselçuklular  selçuklularyerliyerli  türkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiye                              isveç   yerliyerliyerliyerli  yerliyerliyerlibirgubirgubirgu 
       türkiye                 shimaneshimaneshimaneshimaneshimaneshimane bolivarbolivarbolivarbolivar                    yerli  türkiyebulgaristanyerliyerli            yerli    makedonyamakedonyamakedonyamakedonya    selçuklular  selçuklularyerliyerliyerliyerli    türkiye                                    yerliyerliyerliyerliyerlitürkiye   yerliyerliyerliyerli
     filistintürkiyetürkiyetürkiye           türkiye   shimaneshimaneshimaneshimaneshimaneshimaneshimane bolivarbolivarbolivarbolivar                     yerli  yerliyerliyerliyerli            yerliyerli      türkiyetürkiyetürkiye    yerliyerliyerliyerliyerliyerli                                         yerliyerliyerliyerli  yerliyerliyerliyerliyerliyerli
      yerli  batı romaslovakyayerliyerlitürkiye   yerliyerliibaraki    shimaneshimaneshimaneshimaneshimaneshimaneshimane bolivarbolivarbolivarbolivar                      yerli yerliyerliyerliyerliyerli             yerliyerliyerliyerliyerlitürkiye   yerliyerlitürkiye  yerliyerliyerliyerli   türkiye                                      türkiye   yerli  yerliyerliyerliyerliyerli
        batı romayerliyerliyerliyerli   yerliyerliyerliyerliibarakiyerliyerli   shimaneshimaneshimaneshimaneshimane bolivarbolivarbolivarbolivar                         yerli   isveç             yerli    yerliyerliyerliyerli     türkiye   akitaakita                                           yerliyerli  yerliyerliyerli 
       batı romayerliyerliyerliyerli   türkiye    ibarakiyerliyerli  britanya    honiara bolivarbolivarbolivar                          bizans  yerliyerli                       yerliyerliyerlitürkiye     akitatürkiye                                        yerli      yerliyerliyerli
       batı romabatı romabatı romayerliyerliyerli   yerliyerliyerliyerliyerliyerli  shimaneshimane     britanyabolivar                                 yerliroma cermen                    yerliyerliyerlitürkiyeyerliyerliyerliyerliyerli               ürdün    tambovskayatambovskayamakedonyamakedonya roma                yerliyerliyerliyerliyerli  türkiye   
      makedonya  batı romayerliyerliyerlitürkiye    yerliyerliyerli  shimaneshimaneshimaneshimaneshimaneshimane                                     türkiye    isveç        yerliyerliyerliyerlitürkiye     makedonyamakedonya    trujilloyerliazerbaycanbeşiktaş   türkiye           tambovskayatambovskayatambovskayatambovskayamakedonya   dambovita             yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli  türkiyeazores  
       batı romabatı romabatı romayerliyerliibaraki     yerli   shimaneshimaneshimaneshimaneshimaneshimane                                         yerliyerli yerliyerli      yerliyerliyerliyerli yerliyerli  yunanistan                 türkiye   ürdün  tambovskayatambovskayasakhalinskaya  makedonya        meta     lazika  yerliyerliyerliyerli  özbekistan   azores  
      makedonya    batı romabatı romabatı romabatı roma   türkiye  shimaneshimaneshimaneyerli                                             yerli         yerliyerliyerliyerli yerliyerli                           tambovskaya       sırbistanuveamorazantrabzonsporiskoçyatrabzonspor     arabistan  türkiyetürkiye    azoresazoresazoresazoresazoresazoresazores 
       batı romabatı romabatı romabatı romabatı romabatı romabatı romabatı romaarnavutluk   türkiye                                                             yerliyerliyerli yerliyerli           yucatanfenerbahçetürkiye   fenerbahçefenerbahçefenerbahçe  kororlibyalibya  makedonya   sırbistansırbistansırbistansırbistansırbistantrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsporizlandaarabistanarabistanarabistanarabistanarabistan türkiye    azoresazoresazoresazoresazoresazoresazores  
       batı romabatı romabatı romabatı romabatı roma       türkiyeyerliyerliyerli   beni                                                        malampa  yerli             fenerbahçefinlandiya   fenerbahçefenerbahçefenerbahçetürkiye    büyük hun           darien  izlandaizlandaizlandarusyaarabistanarabistan    libyalibyalibyalibyalibyalibyalibyalibyalibyaazores  
       batı romabatı romatürkiye   paraparapara  yerlitürkiyetürkiyetürkiyeyerliyerliyerli                                              mon           litvanya               omskaya  fenerbahçefenerbahçefenerbahçefenerbahçefenerbahçefenerbahçe libyalibyalibyabüyük hunbüyük hun   rinconyerliyerliyerlisafisafisafidarien   izlandaizlandaizlandaizlanda  arabistanarabistanarabistanlibya   libyalibyalibyalibyalibyaazoreslibya  
    makedonya    para    parapara paraparamakedonyaparaparayerliyerliyerli                                                           litvanya                fenerbahçefenerbahçefenerbahçefenerbahçefenerbahçefenerbahçefenerbahçe   libyalibya  yerli  yerliyerliyerlisafigürcistansafisafisafi     makedonya   arabistanarabistanlibyalibyalibya  libyalibyalibyalibyalibyalibyalibya 
          paraparaparaparapara makedonyayerliparaparaparaparaparaparapara                                                                 moldova        sakha  fenerbahçefenerbahçefenerbahçefenerbahçefenerbahçefenerbahçefenerbahçefenerbahçe  libya portekizyerliyerli  yerliyerlisudansafiyerlisafisafisafisafisafisafisafi  arabistanarabistanmakedonyaarabistanarabistanarabistanlibyakuveyt türkiye      özbekistan
            paraparaparamakedonya   parapara   makedonya                                     norveç    türkiye                 moldova                fenerbahçefenerbahçefenerbahçefenerbahçealmanyafenerbahçefenerbahçefenerbahçe   ajman   yerli  yerliyerlilibyalibyayerlitrabzonsportrabzonsportrabzonsporsafitrabzonsporsafisafi  arabistanmakedonyaarabistanarabistanarabistanlibyalibyalibyalubuskieözbekistanözbekistanözbekistan   özbekistan
            makedonya     para                                            türkiye                                    yerli   türkiye   fenerbahçe  yerliyerli  yerliyerliyerliyerli yerlilibyalibyayerliyerliyerlilibyasafisafisafisafilibyasafi  makedonyaarabistanarabistanarabistanlibyalibyalibyalibyalibyalibyalibyalibyalibyalibyalibya
                  makedonya                                              jinotegatürkiye                   shan              yerliyerliyerli    türkiye   yerliyerliyerlilibya albayerlibeyaz rusyamakedonya     makedonya    safisafi  makedonya   libyalibyalibyayerliyerliyerliyerliyerliyerlilibya 
                                                      türkiye            tucuman                                     yerliçek cumhuriyetiyerli    yerli     miranda               yerli     libyayerliyerliyerliyerliyerliyerliyerlilibya 
             central                      türkiye           pakistan                                                        yerliyerliyerli     limonyerliyerliyerli       yerlilibya   iraniraniranyerliyerli  yerliyerliyerli  libya   yerliyerliyerlilibya 
                                                     terengganu                                                                     yerliyerli yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli   yerliyerliyerlilibyayerli
             central               türkiye              türkiye         oita                                                                    yerliyerli  yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli   libyalibyalibyalibya
                               türkiye                 türkiye                                                                         yerliyerlilibya   yerliyerliyerli  makedonya   yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerlilibya   libya
                                                                                                                           ırakyerli  yerliyerliyerli      yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli yerlilibyalibyayerli
                       kıbrıs                           türkiye   türkiye                                                                    yerlilibya           yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli libyayerliyerliyerli
                                                                                                                           yerli  yerli            yerliyerliyerliyerliyerliyerli libyayerliyerliyerli
          kıbrıs    kıbrıs                   türkiye                                                                                       yerli                  yerliyerliyerli libyacezayircezayir 
        kıbrıs                  selçuklular                  türkiye        türkiye                                                                    makedonya                    makedonya    
                                                                                                                           suriye                          
         terengganu                                                    türkiye                                                         makedonya   çinyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerlimakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya     
    terengganu                                türkiye                             kosice                    türkiye                                yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerlimakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya altayaltay  makedonya
                selçuklular                         türkiye                                      türkiye    doğu türkistanbrest   türkiye                              yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerlitürkiyeyerliyerliyerliyerliyerliyerlimakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya   makedonyamakedonyaaltayaltayözbekistan
       terengganu              selçuklular                                          yilan                doğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistan                               yerlimakedonya    yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerlimakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya    altaymakedonyaaltayözbekistan
                                                                  türkiye               doğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistan      türkiye       libya              yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerlimakedonya        özbekistanözbekistanaltaymakedonyaözbekistan
         selçuklular                                                              türkiye        türkiye    doğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistan                           yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerlimakedonyalibya     lüxemburglüxemburglüxemburglüxemburglüxemburgaltaymakedonyakazakistan
                                                                                  kyivdoğu türkistanisraildoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistan  doğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistan               yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerlimakedonya      lüxemburglüxemburglüxemburglüxemburglüxemburglüxemburglüxemburgmakedonyakazakistan
                                                     lübnan                                      doğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistanlibyalibyadoğu türkistan   doğu türkistan           makedonya   yerliyerliyerliyerliyerliyerli  makedonya      lüxemburglüxemburglüxemburglüxemburglüxemburglüxemburglüxemburgmakedonyaaltay
  selçuklular                                                                                             doğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistanlibyalibyadoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistan                 yerliyerliyerliyerli           lüxemburglüxemburglüxemburglüxemburglüxemburglüxemburgmakedonyalüxemburg
                                                                                                     doğu türkistandoğu türkistandoğu türkistanlibyalibya   doğu türkistan                                   lüxemburglüxemburglüxemburgaltaymakedonya
 selçuklular                                                                                                    doğu türkistandoğu türkistanlibyalibya    ermenistan                                      makedonya
                                                                                                                                                     lüxemburg
                                                                                                                            makedonya