Strateji oyunu gizgi'de en zeki 10 başkomutan
kimlik no:uyrukşehirisimgüç+zeka
1586751prahabimepi21
1611312ihayceanagitca17
1586968iladfepolisshoepe15
1574340afigbaangihegi13
1576638loladayumibeshe12
1591919yabiyayumocesoc11
1607501yonogoyumicboci10
1577296adofveandivovo7
1605600omayheaneyrlao5
1575260ayitrepolisetomos4
Strateji oyunu gizgi'de en zeki 10 öğretmen ve başöğretmen
kimlik no:uyrukşehirisimgüç+zeka
1589012veronacavedi25
1602172isehkipolisketini21
1602183isehkipoliskealee21
1602168isehkipoliseyitva20
1602184isehkipolisaklece20
1602189isehkipolisklaece20
1585400edelbianaoymem19
1585762avoshapoliseotadg19
1586534zhytomyrabedto19
1586537zhytomyroaebdt19
Strateji oyunu gizgi'de en zeki 10 imam
kimlik no:uyrukşehirisimgüç+zeka
1588694bolognainidna22
1611315ihayceanaymape15
1586974iladfepolisivtape15
1574399egotyianocallo13
1590439ahitgipolisoakbro11
1607520yonogoyumogesas9
1577282adofveanemagib6
Strateji oyunu gizgi'de en zeki 10 üretici
kimlik no:uyrukşehirisimgüç+zeka
1588542firenzeaimagb21
1586972iladfepolisieapvt19
1611311ihayceanleteyo16
1574337afigbaanenamfo13
1590433ahitgipolisakboro11
1592007felivayumoyesta10
1607506yonogoyumcibogi9
1577267emarkipolispihage6
Strateji oyunu gizgi'de dünyanın en zeki 10 kişisi
kimlik no:uyrukşehirisimgüç+zeka
1589012veronacavedi25
1596185citediyummbicea25
1596192citediyumafcgoi25
1596198citediyumepocdi25
1596199citediyumpeocei25
1596205citediyumpcoide25
1596207citediyumdpeoci25
1596300ivephepoliskokoyi25
1596303ivephepolisikkooy25
1596970glasgowoiliyh25
Strateji oyunu gizgi'de dünyanın en yaşlı 10 kişisi
kimlik no:uyrukşehirisimgüç+zeka
1474327başkentRepublic Turkey10
1476620başkentselimca0
1477076başkentETO10
1480950başkentNewÇeri10
1486465başkentbaboli imp.10
1490458başkentfaruk7474676710
1495753başkentavasvd7
1495943oboytonolBenny10
1497518başkentufuk10
1498071başkentsuriye10
Strateji oyunu gizgi'de dünyanın en genç 10 kişisi
kimlik no:uyrukşehirisimgüç+zeka
1611327ihayceanovotef13
1611326ihayceanavavit18
1611325ihayceanigapit12
1611324ihayceanipipiy12
1611323ihayceantafiho13
1611322ihayceanpyeama11
1611321ihayceaneaympa12
1611320ihayceanymaape17
1611319ihayceaneaampy13
1611318ihayceanampaye16
Strateji oyunu gizgi'de en düşük zekalı 10 kişi
kimlik no:uyrukşehirisimgüç+zeka
1476620başkentselimca0
1541264tinasoyumhekeda4
1541265tinasoyumonotfe4
1541266tinasoyumtayipo4
1541289yehamiyumoaavsl4
1541290yehamiyumlvaaso4
1541291yehamiyumoalvsa4
1541293yehamiyumasoten4
1541299basiyoyumakvfai4
1541304basiyoyumkvafai4