Strateji oyunu gizgi'de en zeki 10 başkomutan
kimlik no:uyrukşehirisimgüç+zeka
1511767belfastarbgea22
1527835alihmaanebacih20
1476571efifhaandayote19
1498617elodnaanatipec19
1528885afitlopolisiparas19
1529271ikavgepolisaihvpe19
1525684icahhaanyeailv17
1528804olabreandonimi17
1521530gemafiyumemcpaa16
1524470dinimeyumaoigrd15
Strateji oyunu gizgi'de en zeki 10 öğretmen ve başöğretmen
kimlik no:uyrukşehirisimgüç+zeka
1511719ipeyripolisnvioti25
1525786alihmaantiialt20
1526081alihmaanrivvia20
1526094ikosfaanridota20
1526782alihmaanroiyra20
1526793alihmaanamycoa20
1526798alihmaanamaocy20
1526838amepyaanyanofe20
1526843amepyaanigolak20
1476193yevacayumedkaco19
Strateji oyunu gizgi'de en zeki 10 imam
kimlik no:uyrukşehirisimgüç+zeka
1500749hameenlinnacoadoa19
1476192yevacayumdoekoa19
1511758belfastaiadth19
1529017demoheyumavephe19
1529259ikavgepolisiaemgg19
1527116alihmaanpobida17
1521551fidihiyumovvone16
1515053gepilayumematag13
1515742asegdipolisemhome13
1521942agovseanavempa13
Strateji oyunu gizgi'de en zeki 10 üretici
kimlik no:uyrukşehirisimgüç+zeka
1511635afoksopolisgrieve25
1527378okicrepolismegifa20
1500829inapsepolisyohobe19
1475718napolincilee19
1529265ikavgepolisihvepa19
1521531gemafiyumcpeama16
1525636sobodiyumglieso16
1525661icahhaanvsaepe15
1515049vidonoyumagtmae13
1521932agovseanferoho13
Strateji oyunu gizgi'de dünyanın en zeki 10 kişisi
kimlik no:uyrukşehirisimgüç+zeka
1511635afoksopolisgrieve25
1511719ipeyripolisnvioti25
1508431ololropoliseohgin22
1508435ololropolishingoe22
1508444ololropolisomanti22
1508514liverpoolitcete22
1508526manchesterittase22
1508531manchesterttiase22
1508534manchesterolehef22
1508806ololropoliselismi22
Strateji oyunu gizgi'de dünyanın en yaşlı 10 kişisi
kimlik no:uyrukşehirisimgüç+zeka
1467044başkentThe.Enddd10
1469062vamisayumilavva4
1469063ebitsapolissecepa4
1469064ebitsapolismadaga4
1469065ebitsapolisdefobo4
1469066ebitsapolisiredce4
1469067ebitsapolisgobire4
1469068ebitsapolisobohot4
1469069ebitsapolisboohot4
1469070ebitsapolisobhtoo4
Strateji oyunu gizgi'de dünyanın en genç 10 kişisi
kimlik no:uyrukşehirisimgüç+zeka
1529337ilifvepolisfeyisa19
1529336ilifvepoliserovag12
1529335ilifvepolissigono12
1529334ilifvepolisovolag15
1529333ilifvepolisikepap16
1529332ilifvepolisbogoti19
1529331orogcaanacifos12
1529330orogcaanabenih18
1529329orogcaanelemto19
1529328orogcaanoganel14
Strateji oyunu gizgi'de en düşük zekalı 10 kişi
kimlik no:uyrukşehirisimgüç+zeka
1510229asevnapolisefpcie0
1510233asevnapoliseifcep0
1510236asevnapolisocayiy0
1510237asevnapolisolivic0
1510240asevnapolisobimik0
1510298asevnapolissoflio0
1513028ibanpipolispgeeta0
1513029ibanpipolisaepgte0
1513033ibanpipolisophera0
1513034ibanpipoliseaophr0